shutterstock_1182217003.jpg

Zdravstveni vidik

V Sloveniji velja stroga zakonodaja na področju izpostavljenosti sevanjem in najvišjih dovoljenih mejnih vrednosti. Prve meritve na testnem omrežju 5G, izmerjene vrednosti na človeku dostopnih mestih, ki jih je izvedel Inštitut za neionizirna sevanja (INIS), so pokazale, da nevarnosti za človeka ni. 5G na področju zdravstva prinaša številne nove rešitve, kot so telemedicina in telezdravje.