Zaradi 5G sevanje ne bo večje

Pomisleki glede možnih vplivov 5G na zdravje so pretirani.


Človek je vsakodnevno prek različnih naprav, kot so pametni telefoni, tablični računalniki, mikrovalovne pečice, gospodinjski aparati in druge naprave, ki za svoje delovanje potrebujejo električno energijo, izpostavljen visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem. To velja tudi za različna mobilna omrežja. A dokazov za to, da je 5G škodljiv za zdravje ljudi, ni, kar so pokazale tudi različne študije in meritve. Radiofrekvenčni pas, ki se uporablja za omrežja mobilnih telefonov, je neionizirajoč, "kar pomeni, da mu primanjkuje energije, da bi razgradil DNA in povzročil celično škodo," je med drugim za britansko medijsko hišo BBC povedal David Robert Grimes, fizik in raziskovalec raka.Varnost, podkrepljena s študijami

Da 5G ni zdravju škodljiv, so pokazale tudi študije Ameriške uprave za hrano (FDA), Mednarodne komisije za zaščito pred neionizirajočimi sevanji (ICNIRP), Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), Evropskega projekta o vplivih elektromagnetnih sevanj na zdravje Geronimo in Mednarodnega jedrskega informacijskega sistema INIS. Te so pokazale, da 5G za posameznika, okolje in živali ne predstavlja nevarnosti ali tveganj, saj podobno kot pri televiziji ali radiu tudi pri mobilnih omrežjih prenos podatkov poteka prek radijskih valov. Ti pa sodijo med elektromagnetna sevanja, ki ležijo znotraj neionizirajočega dela elektromagnetnega spektra, kar velja na primer tudi za vidno svetlobo. Nenazadnje pa ima tudi Slovenija na področju vplivov elektromagnetnega sevanja precej rigorozno zakonodajo, ki je ena najstrožjih na svetu, meritve, s katerimi se preverja spoštovanje zakonskih določil, pa redno opravljajo neodvisni laboratoriji, ki imajo za to pooblastilo Agencije RS za okolje.


Kako delujejo antene 5G?

Običajne antene LTE/4G zagotavljajo pokrivanje večjega območja, medtem ko pametne antene 5G oddajajo signal le tja, kjer je uporabnik. Kot vsa ostala mobilna omrežja 5G deluje na radijskih frekvencah, ki sodijo v sklop mikrovalov. Frekvence teh mikrovalov, kamor sodijo tudi 4G, Bluetooth in Wi-Fi, se raztezajo od 300 MHz do 30 GHz oziroma imajo valovno dolžino od 1 metra do 1 centimetra.

5G bo v prvi fazi deloval v sklopu obstoječe infrastrukture, ki se uporablja za trenutno delujoča omrežja. Če želimo vzpostaviti pametne antene, ki lahko usmerijo signal samo v območje, kjer se zadržujejo aktivni uporabniki, pa bo treba zgraditi nove bazne postaje 5G. A ključno je, da ker je oddajnikov več, lahko vsak deluje z nižjo močjo kot starejše tehnologije, kar pomeni, da bo raven izpostavljenosti sevanju 5G anten lahko še nižja, kot je bila v preteklosti.


(Viri: Wired, BBC in New York Times)


Preberite tudi kako bo 5G vplival na gospodarstvo.