V kontekstu 5G se omenjajo pametna mesta. Kaj pametno mesto sploh pomeni?

Pametna mesta so mesta, kjer so digitalne rešitve vpeljane v vse oblike javnega servisa za prebivalce, od prometa, ravnanja z odpadki do zdravstva in skrbi za ostarele. Pametno za zbiranje podatkov uporablja različne vrste elektronskih metod in senzorjev. Informacije, pridobljene iz teh podatkov, se uporabljajo za učinkovito upravljanje sredstev, virov in storitev. Pametno mesto omogoča pametno upravljanje prometnih tokov, parkirišč, polnilnih postaj za električna vozila, zmanjšanje izpustov in vodnih izgub, spremljanje kakovosti zraka, voda, ravni hrupa in padavin, dvig energetske učinkovitosti in pametno razsvetljavo. Življenje v pametnem mestu je zaradi večje učinkovitosti infrastrukture in upravljanja lažje, boljše in trajnostno naravnano.