Usklajenost glede 6 GHz je nujna za prihodnost 5G

Polna hitrost in dolgoročna zmogljivost omrežja 5G v prihodnosti v veliki meri odvisni od dostopa do srednjefrekvenčnega spektra.


5G pospešuje digitalni napredek vseh industrij in sektorjev ter obenem sproža nove valove inovacij, ki bodo koristile milijardam uporabnikom po vsem svetu. Kljub temu bo za stabilno in dolgoročno prihodnost omrežja 5G ključna vzpostavitev več omrežij v tem obsegu, pri čemer bo veliko vlogo odigral pas 6 GHz. Kot je ob tem poudaril John Giusti, glavni regulatorni direktor v GSMA, sta jasnost in gotovost bistveni za spodbujanje obsežnih dolgoročnih naložb v to ključno infrastrukturo.Kljub vsemu pa si države na tem področju niso enotne. Medtem ko bo Kitajska za omrežje 5G uporabila celotnih 1200 MHz v 6 GHz pasu, so v Evropi, Afriki in na Bližnjem vzhodu slednjega razdelili med 5G in Wi-Fi. Na drugi strani so se v ZDA in večini Latinske Amerike odločili, da teh virov ne bodo namenili 5G, ampak v celoti omrežju Wi-Fi in drugim tehnologijam.


Pas 6 GHz ni pomemben zgolj za operaterje mobilnih omrežij pri zagotavljanju izboljšane cenovno dostopne povezljivosti za večjo socialno vključenost, ampak tudi za zagotavljanje podatkovnih hitrosti in zmogljivosti, potrebnih za pametna mesta, promet in tovarne.


Kljub neusklajenosti svetovne politike bo Svetovna konferenca o radiokomunikacijah leta 2023 predstavljala pomembno priložnost za globalno uskladitev glede 6 GHz. Kot je izpostavil John Giusti, ima 5G potencial za povečanje svetovnega BDP za 1,6 bilijona EUR (2,2 bilijona ameriških dolarjev), vendar po njegovo obstaja jasna grožnja tej rasti, če za 5G ne bo na voljo zadostnega spektra 6 GHz.


Viri: Gsma, GsmaPreberite tudi kako lahko 5G pripomore k oživitvi turistične panoge.