Sodobne tehnologije bodo pomagale varovati in ohranjati naše okolje

V številnih sektorjih bo omrežje 5G omogočilo izjemen napredek. S tem se bodo odprla vrata številnim priložnostim na področjih pametnega upravljanja z energijo in naravnimi viri ter varovanja ekosistemov.


Vse več držav si prizadeva zmanjšati ogljični odtis ter druge toplogredne pline. Trajnostne rešitve, kot sta boljše upravljanje gozdov in naravnih virov ter prehod na sončno, vetrno in vodno energijo, imajo za okolje izjemno pozitivne učinke. Po zadnjih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje je delež obnovljivih virov pri nas leta 2019 znašal 16,9 %. Prihod omrežja 5G bo še dodatno podprl optimizacijo procesov v številnih panogah, ta pa bo bistveno pripomogla k zmanjševanju uporabe fosilnih goriv in s tem emisij ogljika. Na področju trajnostnega razvoja lahko zato pričakujemo hiter napredek.


Dobre prakse prihajajo iz celega sveta

Senzorji v aparatih, prometnih omrežjih, stavbah, tovarnah, uličnih svetilkah ali stanovanjih bodo v realnem času spremljali in analizirali potrebe po energiji ter porabo energije samodejno optimizirali. Tako so na primer pametni števci električne energije, nameščeni na nebotičniku Empire State Building v središču New Yorka, pomagali znižati stroške energije za 38 %. V Franciji je t. i. digitalna parna elektrarna (ang. Digital Power Plant for Steam), opremljena z 10.000 senzorji, ki izboljšujejo učinkovitost elektrarne. Programska oprema General Electric za digitalne elektrarne naj bi zmanjšala emisije ogljika za 3 % in porabo goriva za 67.000 ton premoga na leto.


Varovanje okolja bo dobilo nov pomen

Dejstvo je, da bodo tehnološki premiki v industriji do neke mere pripomogli v boju za bolj zeleno in okolju prijaznejšo prihodnost. Študije napovedujejo, da bi lahko internet stvari (IoT) do leta 2030 zmanjšal emisije ogljika za 15 %. Tako bo uporaba IoT ob podpori omrežja 5G tista, ki bo omogočala izboljšanje energetske učinkovitosti, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in učinkovitejšo rabo obnovljivih virov energije. Prijemi se bodo poznali pri zmanjševanju onesnaževanja zraka in vode, količin odpadnih voda, pri ekološki pridelavi hrane ter zaščiti divjih živali in okolja.


Dobre prakse v kmetijstvu

Uporabo kmetijske vode se lahko optimizira s senzorji, ki so podprti z omrežjem 5G. Arable, inovativno kmetijsko podjetje, uporablja pametne kmetijske senzorje, ki vključujejo vremenske informacije ter razmere tal in pridelkov za boljše upravljanje z namakalnimi sistemi, s tem pa občutno izboljšujejo učinkovitost. Sistemi spremljajo tudi zunanje vplive na rastline, hranila in škodljivce, ti podatki pa so v pomoč pri načrtovanju žetve.


Dober primer predstavlja tudi neprofitna organizacija Rainforest Connection, ki se s pomočjo omrežja 5G in umetne inteligence (AI) bori proti nezakonitemu krčenju gozdov v Kostariki. Snemalniki umetne inteligence prepoznajo zvoke motornih žag in drugih strojev v gozdu. Zahvaljujoč hitremu prenosu podatkov z minimalno zakasnitvijo so nadzorniki v realnem času opozorjeni na nezakonito podiranje dreves. Snemalniki lahko tudi razlikujejo zvoke živali, ko se počutijo ogroženo ali napadeno, tako da se nadzorniki lahko hitro odzovejo na nezakonit krivolov.


Skrb za varovanje okolja in trajnostni razvoj sta ključna za zagotavljanje varne prihodnosti. Sodobne tehnologije, vključno z omrežjem 5G, bodo na podlagi inovativnih rešitev pri tem igrale ključno vlogo.


Viri: Agencija RS za okolje in Columbia University.


Preberite tudi, kako bo s pametnim prometom emisije zraka možno znižati za 20 %.