Pozitivni vplivi 5G za gospodarstvo

5G ne prinaša samo (zelo) hitrega interneta, pač pa v kombinaciji z drugimi omrežnimi tehnologijami in rešitvami še mnogo več.


Rešitve, kot so internet stvari oz. IoT (angleško Internet of Things), razširjena in virtualna resničnost, umetna inteligenca (UI) itn., vplivajo na gospodarstvo – vse od prodaje pa do logistike, transporta, proizvodnje, medicine, pametnih mest, turizma itn.


Ključne lastnosti 5G, ki pomembno vplivajo na različne vidike delovanja in poslovanja podjetij, so povezljivost ogromnega števila naprav, zelo visoke hitrosti, nizka zakasnitev, varnost in zanesljivost.


5G je najnovejša generacija mobilnih omrežij, ki bo omogočila razvoj novih možnosti uporabe in boljšo uporabniško izkušnjo. V primerjavi z obstoječimi mobilnimi omrežji uporabnikom prinaša veliko večje hitrosti prenosa podatkov v obeh smereh (od in do uporabnika) in veliko krajši odzivni čas z izjemno nizko zakasnitvijo (latenco) nekaj milisekund. Ob tem pa tudi hkratno učinkovito povezovanje velikega števila naprav (več kot milijon), kar omogoča razvoj pametne industrije in kmetijstva, pametnih mest in skupnosti, ter preko možnosti rezinjenja (slicing) omrežja uvedbo številnih navideznih namenskih (»kampus«) omrežij, kar bo gospodarstvu omogočilo nadaljnjo digitalizacijo.Finančne storitve

5G tehnologija bankam in drugim finančnim podjetjem pomaga pri zagotavljanju novih, inovativnih storitev, ki vključujejo nosljive tehnologije, varen prenos podatkov v realnem času ter programsko opremo za dostop do bančnih, borznih in ostalih finančnih storitev. Majhna zakasnitev, velika prenosna zmogljivost in zanesljivost prihajajočih omrežij omogočajo implementacijo novih platform in načinov delovanja finančne industrije tudi v relaciji do strank, ki jim bodo storitve in svetovalci lahko na voljo kjerkoli in kadarkoli na različnih napravah.


Proizvodnja

Prihodnost proizvodnje so pametne tovarne, ki s pomočjo senzorjev lažje in učinkoviteje spremljajo različne vidike delovnega okolja in procesov. Naprave lahko zaznavajo svoje okolje in medsebojno sodelujejo ter sprejemajo decentralizirane odločitve, hkrati pa zaradi visoke hitrosti prenosa in analize ogromnih količin podatkov 5G omogoča hitrejše in učinkovitejše odločanje zaposlenih.


Logistika in transport

5G omogoča namensko omrežje za spremljanje vozil, pošiljk, zalog, razpoložljivih virov in drugih parametrov v realnem času. Nizka zakasnitev, velika zmogljivost in zanesljivost omrežja bodo izboljšale način potovanja blaga in ljudi. 5G omogoča zmogljivo in zanesljivo digitalno povezavo avtomobilov z okolico oziroma s prometno infrastrukturo, kar lahko izboljša področje prometne varnosti, zmanjšuje zastoje, optimizira prometne tokove itn.


Poleg tega omogoča 5G optimizacije procesov v smislu digitalizacije, avtomatizacije, robotizacije, hitrejšega pretoka in obdelave podatkov itn. tudi v drugih panogah. Ob tem pa omogoča tudi upravljanje delovne mehanizacije na daljavo, kar zagotavlja večjo varnost delavcev, ki upravljajo delovne stroje za pretovarjanje težkih ali nevarnih bremen, kot so viličarji, žerjavi ipd.


Preberite tudi, kako poteka kmetovanje preko aplikacije.