Pozitivne plati tehnologije med pandemijo covida-19

Pandemija covida-19 je čez noč spremenila naša življenja in s tem povzročila velik preskok v digitalizaciji, za katero bi v normalnih razmerah potrebovali skoraj pet let. Pandemija je imela na družbo velik vpliv in je v veliki meri spremenila potek naših življenj – na nekatere vidike je vplivala tudi pozitivno, na primer na pospešek digitalizacije na različnih nivojih.


Pandemija je prizadela vse gospodarske panoge, od zdravstva, izobraževanja, proizvodnje in prometa. Vlade, organizacije in posamezniki so se bili primorani hitro prilagoditi. Kljub temu, da so bili vsi sektorji že prej odvisni od brezžičnih komunikacijskih omrežij, bodo v prihodnosti še bolj – tehnologija 5G bo pri tem igrala pomembno vlogo, saj bo zaradi hitrosti prenosa podatkov in minimalne zakasnitve tudi v kriznih razmerah zagotavljala nemotene procese.


Tehnološki preskok se je dotaknil več področij

Podjetja in izobraževalne ustanove so med pandemijo svoje aktivnosti premaknila na splet. Tudi nekateri zdravniški pregledi so bili izvedeni na daljavo. Posledično je prišlo do velikega povečanja uporabe spletnih platform. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je maja 2021 od doma najmanj en dan v tednu delalo 17 % zaposlenih. Če posamezniki ne bi imeli dostopa do spletnih platform za video in avdio prenos, učinkovita komunikacija na daljavo v številnih primerih ne bi bila mogoča.

Porast spletnih seminarjev oz. »webinarjev«

Odpoved dogodkov v živo so vsaj do neke mere nadomestili spletni seminarji oz. »webinarji«, ki preko spleta v realnem času povezujejo množice ljudi. Na tak način so šolarji, dijaki in študenti spremljali pouk na daljavo, zaposleni izvajali sestanke, bolniki so bili deležni osnovne obravnave, spet drugim je to omogočalo nadaljevanje njihovega poslovanja. Med pandemijo so imeli uporabniki vseh generacij tudi priložnost, da se naučijo novih znanj in spretnosti.


Digitalna denarna valuta kot alternativni način plačevanja

V času pandemije je bilo moč opaziti tudi porast uporabe digitalnih denarnih valut kot alternativnega načina plačevanja. Da je bil omogočen nemoten pretok blaga, storitev in denarja, so morale banke zagotoviti varno plačevanje s karticami, mobilnimi aplikacijami ter digitalnimi valutami, tako preko spleta kot tudi brezkontaktno v trgovinah z živili, blagom in storitvami. Če pogledamo globalno, je Visa, ki se ukvarja z globalno plačilno tehnologijo, marca 2021 potrdila, da so se brezkontaktne transakcije v primerjavi z letom 2020 povečale za kar 30 %. Raziskava je še razkrila, da je kar 47 % potrošnikov na globalni ravni mnenja, da ne bodo več kupovali v trgovinah, ki ne ponujajo brezstičnega plačila.


Tehnologija, ki jo uporabljamo že danes, bo v bližnji prihodnosti še dodatno okrepljena z omrežjem 5G in bo omogočila še zmogljivejše in bolj inovativne rešitve. V kriznih razmerah bodo prav slednje ključne za zagotavljanje kar se da normalnega življenja za širšo množico ljudi.


Viri: SURS, Frontiers Media in CNBC


Preberite tudi, kako bo 5G naredil vaš dom pametnejši.