Lahko 5G oslabi človekov imunski sistem?

Ne. Sevanje 5G nima večjega vpliva na ljudi, kar dokazujejo študije in meritve (FDA, ICNIRP, SZO, Geronimo, INIS), ki so pokazale, da dokazov o škodljivosti mobilnega omrežja pete generacije za človeško zdravje ni. Rezultati raziskavo ICNIRP zaključujejo, da obstoječe znanstveno utemeljene mejne vrednosti zagotavljajo ustrezno varstvo pred VF EMS za vse skupine prebivalstva neodvisno od posamezne tehnologije in frekvenčnih območij radijskih signalov. Poleg tega je slovenska zakonodaja glede vplivov elektromagnetnega sevanja, ki je usklajena z mednarodnimi standardi, ena najstrožjih na svetu, meritve pa redno opravljajo neodvisni laboratoriji, ki so za to pooblaščeni s strani Agencije RS za okolje.


Vir: FDA, ICNIRP, SZO, Geronimo in INIS