Kot ena od pomembnih »aplikacij« v omrežjih 5G se omenja razširjena resničnost. Kaj to pomeni?

Razširjeno resničnost (ang. augmented reality oz. AR) imenujemo tisto resničnost, v kateri uporabnik opazuje in uporablja stvarno okolje, ki je nadgrajeno z navideznimi (računalniško ustvarjenimi) predmeti. Uporabniku se v takšnem okolju zdi, da resnični in navidezni predmeti sobivajo v istem okolju. Razširjena resničnost ima tri glavne značilnosti: računalniško ustvarjene navidezne predmete in resnično okolje, ki nastopajo združeno; navidezne predmete, ki so ustvarjeni v resničnem času, njihov videz in odziv pa sta odvisna od uporabnika in sprememb v okolju; da se ustvari iluzija sobivanja resničnega in navideznega, morajo resnični in navidezni predmeti delovati usklajeno.


Vir: Razširjena resničnost