Kje se 5G uporablja oz. se bo uporabljal?

Omrežje 5G prinaša koristi tako zasebnim uporabnikom, gospodarstvu kot tudi javni sferi (pametna mesta, skupnosti, telemedicina itn.), prav tako pa omogoča bistven napredek v gospodarstvu in kmetijstvu. Omrežje 5G pomeni velik preboj v infrastrukturi in bo omogočil dodatno digitalizacijo, avtomatizacijo in precizno robotizacijo. Ključna prednost 5G za gospodarstvo je možnost rezinjenja (ang. slicing) omrežja, ki omogoča uvedbo številnih navideznih namenskih, tako imenovanih kampus omrežij, za različne vertikale, kot so transport in logistika, industrija, energetika, letališča, pametna mesta, zdravstvo ter zaščita in reševanje. Vse to bo pospešilo razcvet digitalne ekonomije, pametne industrije ter pametnih mest in skupnosti. Korist od 5G tehnologije bodo tako imele praktično vse gospodarske panoge.


Po svetu je tudi že bilo vzpostavljenih nekaj pilotnih projektov možne uporabe 5G tehnologije v kmetijstvu od robotskih traktorjev, dronov, pametnih ovratnic, robotov, ki obirajo pridelke, do pametnih čebelnjakov. Pomembno je opozoriti, da tehnologija ne bo popolnoma izrinila človeškega dela, vendar bo zgolj povečala učinkovitost v kmetijstvu.


Posameznikom omrežje 5G prinaša višje hitrosti in večjo zanesljivost mobilnih povezav ter nove storitve na področju mobilnosti, energetike, financ, bivanja ter storitev.


Ali poznate te izraze?