Katere industrije/panoge bodo imele največ koristi od omrežja 5G in na kakšen način?

Omrežje 5G pomeni velik napredek v infrastrukturi, ki je pomemben del uspešnega gospodarstva. 5G bo omogočil dodatno digitalizacijo, avtomatizacijo in precizno robotizacijo. Ključna prednost 5G za gospodarstvo je možnost rezinjenja (ang. slicing) omrežja, ki omogoča uvedbo številnih navideznih namenskih, tako imenovanih kampus omrežij, za različne vertikale, kot so transport in logistika, industrija, energetika, letališča, pristanišča, pametna mesta, zdravstvo ter zaščita in reševanje. Vse to bo pospešilo razcvet digitalne ekonomije, pametne industrije ter pametnih mest in skupnosti. Korist od 5G tehnologije bodo tako imele praktično vse gospodarske panoge.