Kako deluje 5G?

5G deluje na radijskih frekvencah, kot vsa obstoječa mobilna omrežja. Frekvence mikrovalov, kamor sodita tudi LTE/4G in WiFi, se raztezajo od 300 MHz do 30 GHz oziroma imajo valovno dolžino od 1 metra do 1 centimetra. Tudi 5G bo v prvi fazi uporabljal te frekvence.


Sprva bo 5G deloval v sklopu že obstoječe infrastrukture, postaje 5G bodo nameščene na obstoječe antenske stolpe, kasneje pa bo potrebna širitev omrežja s pametnimi antenami (t. i. massive MIMO), ki lahko usmerijo signal samo v območje, kjer se zadržujejo aktivni uporabniki (gre za oblikovanje usmerjenih snopov, t. i. beamforming). Pametne antene zmanjšajo motnje, signale pa ustvarjajo in usmerjajo zgolj takrat in tam, ko je to potrebno.

Vir: Elektromagnetna sevanja – 5G in zdravje, projekt FORUM EMS, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Inštitut za neionizirna sevanja