Kako bo potekalo postavljanje oddajnikov za 5G, kolikšni bodo posegi v prostor?

Na začetku posegov v prostor ob postavljanju oddajnikov za 5G ne bo, saj se bo uporabila že obstoječa infrastruktura. Bazne postaje 5G (makro celice) bodo nameščene na antenske stolpe, kjer so že postavljene antene baznih postaj za 2G, 3G in LTE/4G.

S 40-odstotnim letnim povečanjem prometa se tudi število baznih postaj vsako leto povečuje. V prvi generaciji smo imeli v Sloveniji 16 baznih postaj, trenutno jih imamo že več kot 3000. Seveda je višje tudi število uporabnikov, od nekaj deset tisoč v prvi generaciji do tega, da imamo skoraj vsi mobilne telefone in prek njih komuniciramo več, kot kadar koli prej.


Velika večina infrastrukture 5G bo postavljena na obstoječe bazne postaje. Mobilno omrežje se bo dograjevalo tudi z novimi baznimi postajami 5G, predvsem na bolj poseljenih območjih. Sčasoma se bodo tudi dosedanje tehnologije (3G in 4G) nadgradile v 5G v skladu z evolucijo mobilnih omrežij.


Viri: Forum EMS in delo.si