Kako bo pospešena digitalizacija vplivala na poslovne procese v podjetjih?

Digitalna transformacija ima v organizacijah velik vpliv na optimizacijo poslovanja. Poleg umetne inteligence, interneta stvari (IoT) in oblačnih storitev, bo ključno vlogo odigralo tudi omrežje 5G, ki bo zaradi svoje hitrosti prenosa podatkov in povezljivosti z minimalno zakasnitvijo omogočilo vpeljavo novih inovativnih tehnoloških rešitev.


Na dogodku »Z digitalnimi orodji in s pomočjo umetne inteligence do pospeševanja izvoza ter novih poslovnih priložnosti« je Flavio Fuart iz Združenja za informatiko in telekomunikacije predstavil, kako bosta digitalna transformacija in umetna inteligenca spreminjali načine poslovanja podjetij, kot jih poznamo danes.


Kot je poudaril Fuart, sta pojma digitalizacije in digitalne transformacije sinonima. Prva po njegovem mnenju predstavlja predpogoj, saj se morajo dandanes podjetja za obstoj digitalizirati, optimizirati in s tem pospešiti poslovne procese. Brez digitalne podpore poslovni procesi namreč ne morejo biti dovolj učinkoviti za današnje potrebe. Digitalna transformacija po Fuartovih besedah predstavlja še korak naprej.


Fuart je v nadaljevanju dodal, da je pri »transformaciji stranka oz. kupec v centru te transformacije.« Na samo transformacijo vplivajo trije dejavniki – tehnologija, kadri in poslovna izhodišča ter procesi. Tako internet stvari (IoT), umetna inteligenca (AI), oblačne storitve ipd. vplivajo na transformacijo, vendar to samo po sebi še ni transformacija. Slednja nastane, ko je spremenjena miselnost celotne organizacije in ko so okrepljene digitalne kompetence vseh zaposlenih. Od transformacije procesov, poslovnih modelov, domen ter celotne kulturne oz. organizacijske transformacije.

Del digitalne transformacije je tudi umetna inteligenca (ang. »Artificial Intelligence«), kar po Fuartovih besedah predstavlja »zmožnost stroja, da izkazuje človeške lastnosti kot so mišljenje, učenje, načrtovanje in kreativnost,« pri čemer sta ključni avtonomnost in prilagodljivost. Umetna inteligenca je že prisotna v nekaterih osebnih pametnih napravah, pametnih hišah, avtonomnih vozilih, pametnem kmetijstvu in tudi spletnem nakupovanju. Da lahko umetna inteligenca deluje učinkovito, mora biti natančna in sposobna uporabniku razložiti, zakaj se je odločila za določen ukaz. Dober primer predstavljajo avtonomna vozila, kjer umetna inteligenca znotraj vozil sama sprejema ključne odločitve.


V okviru projekta »Digital Europe Programme 2021 – 2027« se bodo v prihodnjih letih krepile digitalne zmogljivosti s poudarkom na kritičnih sektorjih energije, okolja, proizvodnje, kmetijstva in zdravstva v EU. Ob pomoči tega 1,3 milijarde evrov vrednega projekta bo EU poskušala »prerasti« konkurenco na tujih trgih. Zagotovo lahko pričakujemo, da bo digitalna podpora omogočila še več novih pridobitev in izboljšav tako na ravni uporabnika kot na ravni podjetij, panog in trga, največji preskok pa lahko pričakujemo prav zaradi uporabe omrežja 5G.


Preberite tudi, kateri so ključni doprinosi 5G za podjetja in kako bo 5G vplival na poslovanje podjetij.