Kakšni so standardi za elektromagnetno valovanje mobilnih telekomunikacij v Sloveniji?

Zakonodaja v Sloveniji je usklajena z mednarodnimi priporočili. Že od leta 1996 je v veljavi velja Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. Čeprav je bila sprejeta še v času, ko se je v Sloveniji pričela uvajati tehnologija 2G, so v njej določene mejne vrednosti še vedno popolnoma aktualne, saj mejne vrednosti niso odvisne od tehnologije, temveč od frekvence in veljajo za vse vire enako. Tudi sicer so mejne vrednosti v uredbi o elektromagnetnih sevanj (EMS) povsem primerljive z najnovejšimi smernicami, ki jih določa Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) iz leta 2020. Obenem pa slovenska zakonodaja določa še 10-krat nižje mejne vrednosti za tista območja, kjer se ljudje zadržujemo dlje časa (bivalna območja, območja namenjena za vzgojo, izobraževanje, zdravstvo … - I. območje varstva pred sevanji). Na drugih območjih (II. območje varstva pred sevanji) pa veljajo mejne vrednosti, primerljive z mednarodno priporočenimi.


Vir: Uredba o elektromagetnem sevanju v naravnem in življenskem okolju in Smernice ICNIRP