Kakšen vpliv ima 5G sevanje na ljudi?

Študije in meritve (FDA, ICNIRP, SZO, Geronimo, INIS) so pokazale, da dokazov o škodljivosti mobilnega omrežja pete generacije (5G) za človeško zdravje ni. Poleg tega je glede vplivov elektromagnetnega sevanja slovenska zakonodaja, ki je usklajena z mednarodnimi standardi, ena najstrožjih na svetu, meritve pa redno opravljajo neodvisni laboratoriji, ki so za to pooblaščeni s strani Agencije RS za okolje.


Vir: FDA, ICNIRP, SZO, Geronimo in INIS