Ali je tehnologija 5G varna?

Da. Podobno kot pri televiziji ali radiu tudi pri mobilnih omrežjih, vključno s 5G, poteka prenos podatkov preko radijskih valov. Slednji so, podobno kot vidna svetloba, vrsta elektromagnetnih sevanj, ki ležijo znotraj neionizirajočega dela elektromagnetnega spektra.


Za sevanja veljajo smernice, ki jih določa Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP). Evropska unija (EU) je določila pravila, ki veljajo tudi za Slovenijo, v katerih priporoča najvišje mejne vrednosti izpostavljenosti sevanjem s širokim poljem rezerve. Za države članice EU so mejne vrednosti izpostavljenosti sevanjem določene 50-krat nižje od ravni emisij, pri katerih se lahko začnejo zaznavati vplivi na zdravje. Pri tem je Slovenija po načelu previdnosti z nacionalno zakonodajo uvedla še strožje mejne vrednosti, kot jih določajo smernice ICNIRP in EU.


Z vidika kibernetske varnosti je 5G standardizirana in dobro nadzirana tehnologija. Tri ključne evropske institucije, ki se ukvarjajo z zakonodajnimi priporočili na tem področju – ENISA, BEREC in DC Connect (Komisija EU) –, so pripravile nabor orodij 5G za kibernetsko varnost, ki vključujejo strateške ukrepe, ocene tveganj in ustrezne ukrepe za obvladovanje le-teh.


Vir: Elektromagnetna sevanja – 5G in zdravje, projekt FORUM EMS, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Inštitut za neionizirna sevanja


Preberite še nekatere mite o 5G.