Ali drži, da bo zaradi višje frekvence 5G v zraku povzročal več energije in več sevanja?

Ne drži. V državah, kjer so izvedli meritve na omrežju 5G, se je izkazalo, da so izpostavljenosti v realnem okolju povsem primerljive s signali obstoječih omrežij mobilne telefonije. Rezultati študije (Birks et al. 2018, Eeftens et al. 2018) iz petih evropskih držav so pokazali, da so vrednosti tudi znotraj dovoljene meje, ki jo določa EU. Kljub temu da bo pri 5G potrebnih več baznih postaj/celic in bo omrežje zmogljivejše, bosta izpostavljenost in sevanje manjša. Več baznih postaj torej ne pomeni več energije in sevanja. To gre pripisati dejstvu, da bo zaradi količine baznih postaj oddajna moč vsake dejansko manjša. Moč, s katero oddaja majhna celica, je primerljiva z mobilnim telefonom in šteje nekaj vatov. Gre torej za vrednosti, ki so nižje od znanstveno potrjene meje.


Velika prednost 5G je, da gre za energetsko učinkovito tehnologijo. Bazne postaje 5G namreč preklopijo na nizkoenergijski način, ko niso v uporabi. To pomeni, da takrat seva bistveno manj kot obstoječi 2G, 3G in LTE/4G. Prav tako 5G oddaja signal le tja, kjer je uporabnik, medtem ko LTE/4G pokriva večje območje. Zmogljivost in učinkovitost sta pri 5G povečani, a z nižjo povprečno izpostavljenostjo. Sčasoma se bosta ugašala 2G in 3G, kar bo še dodatno zmanjšalo količino skupne izpostavljenosti in sevanja.


Viri: INIS in Forum EMS