Ali bo 5G škodoval prostoživečim živalim?

Ne, za takšne trditve ni znanstvenih dokazov. Prevladujoče znanstveno mnenje o vplivih elektromagnetnih sevanj (EMS) na rastline in živali je, da lahko nekatere rastlinske in živalske vrste zaznavajo električna ali magnetna polja, še vedno pa ni znanstvenih dokazov o nevarnosti zanje zaradi virov visokofrekvenčnih EMS, ki bi bila višja od mejnih vrednosti, določenih z mednarodnimi smernicami ICNIRP, vendar nižja od vrednosti, pri katerih že prihaja do termičnih učinkov.


Vir: Elektromagnetna sevanja – 5G in zdravje, projekt FORUM EMS, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Inštitut za neionizirna sevanja