5G omogoča napredek v zdravstvu

Tehnologija 5G prinaša napredek v domala vseh panogah, vključno z zdravstvom.


Pandemija covida-19 je izpostavila potrebo po digitalizaciji najrazličnejših storitev v javnem in zasebnem sektorju, pri čemer zdravstvo ni izjema. V Sloveniji že nekaj časa uspešno prevzemamo zdravila prek e-receptov, elektronsko oddajamo bolniške liste, z zdravnikom komuniciramo prek e-pošte, tudi na pregled pri specialistu se naročimo prek spletnih portalov. To so le zametki digitalizacije, ki se bo s tehnologijo 5G še dodatno razvila. Tehnologija 5G namreč omogoča učinkovit in varen nadaljnji razvoj digitalnih zdravstvenih rešitev, kot sta telezdravje in telemedicina.5G predstavlja gonilo razvoja storitev telezdravja in telemedicine, ker omogoča veliko večje hitrosti prenosa podatkov kot obstoječa tehnologija, veliko krajši odzivni čas z izjemno nizko zakasnitvijo (latenco) - nekaj milisekund - in omogoča učinkovito povezovanje velikega števila naprav (več kot milijon), ki so povezane v celovit sistem z izmenjavo podatkov v realnem času. Vse to omogoča hitro in natančno izmenjavo ter analizo podatkov, zdravstveno obravnavo bolnikov na daljavo (telemedicina), razvoj pa je usmerjen tudi v specifične kompleksne rešitve, kot so diagnostika, svetovanje in operacije na daljavo. Skupaj s svetovanjem na daljavo in aktivnostmi za opolnomočenje bolnikov, ki lahko v veliki meri z ustreznim ravnanjem omilijo bolezenske znake, tehnologija 5G prinaša nove možnost razvoja zdravstvenih storitev v digitalnem, predvsem virtualnem okolju.


Kaj je telezdravstvo?

Izraz telezdravje vključuje široko paleto tehnologij in storitev za zagotavljanje oskrbe bolnikov in izboljšanje zdravstvenega sistema kot celote. Nanaša se torej na širši obseg oddaljenih zdravstvenih storitev. Telezdravje je pravzaprav klinična obravnava na daljavo (z zdravnikom se pogovarjate na primer prek video klica), ki vključuje tudi ne-klinično (zdravstveno vzgojo, administrativne storitve in raziskovanje). Množica povezanih naprav in senzorjev bo lahko zdravniku nudila natančen vpogled v zdravstveno stanje posameznega pacienta in s tem še bolj kakovostne odločitve o zdravljenju.


Ni zdravnika v bližini? Nič zato. Imamo rešitev.

Telemedicina je pogosto sopomenka zdravljenju na daljavo. Namesto čakanja v čakalnici in v določenih okoljih tudi vožnje do svojega zdravnika, še posebej kadar je bolnik precej šibak, se lahko o simptomih in morebitnem zdravljenju pogovori z uporabo elektronskih komunikacij in programske opreme za zagotavljanje kliničnih storitev pacientom brez osebnega obiska zdravnika. Telemedicina vključuje storitve, namenjene oddaljenemu spremljanju kroničnih bolezni, povečanju dostopnosti zdravniških specialističnih storitev na podeželju, podpori specialistov splošnim zdravnikom in patronažnim sestram, zdraviliščem, zavarovalnicam, izmenjavi in pridobivanju drugega mnenja itd.


Digitalizacija v korist bolnika in zdravnika

Tehnologija 5G spodbuja razvoj rešitev, ki bodo zdravnikom omogočile spremljanje bolnika na daljavo (npr. EKG, nihanje krvnega tlaka in srčnega utripa, teže itn.) in posledično hitro intervencijo ob poslabšanju stanja; interaktivno komunikacijo pacienta z zdravnikom (npr. preko video klica, spletnega portala itn.); bolnik bo lahko prek spletnih portalov preveril rezultate testov in preiskav; lažja in hitrejša pa bo komunikacija tudi na primer med več zdravniki, specialisti, ki obravnavajo istega pacienta.


Razvoj in uvajanje tovrstnih inovativnih rešitev ne pomeni, da zdravniki, ko bo to potrebno, ne bodo na voljo za fizičen pregled v ordinaciji ali na domu, vsekakor pa predstavljajo napredek in dopolnitev obstoječih praks ter posledično boljše in dostopnejše zdravstvene storitve.


Viri: Wikipedia in Harvard Health Publishing


Preberite tudi, kako bo 5G koristen na področju javne varnosti.