5G lahko pomembno pripomore k oživitvi turistične industrije

Tehnološko napredna in prilagodljiva omrežja 5G omogočajo spremembe v turizmu, zlasti v smeri izboljševanja kakovosti doživetij.


Dejavnosti turizma in potovanj sta bili od nekdaj eden glavnih dejavnikov splošne ekonomske rasti in razvoja. V preteklosti, vse od industrijske revolucije dalje, so tehnološke inovacije pospešile migracije ljudi in spodbudile ne samo turistično industrijo, ampak so tudi soustvarile sodobno globalno gospodarstvo, kakor ga poznamo danes. Pandemija koronavirusne bolezni je turistični gospodarski sektor hudo prizadela, potovanja so postala zapletena, celo nemogoča. Prvič v zgodovini se je svetovni turizem ustavil.


Ali to pomeni konec turistične industrije? Napovedi za prihodnost so optimistične – pomembno vlogo pri njenem vnovičnem zagonu bodo imeli inovativni pristopi, temelječi na tehnologiji 5G. Hitra povezljivost omrežja 5G omogoča nastanek nove generacije turističnih aplikacij, storitev in procesov, ki temeljijo na resničnih potrebah in željah turistov.Obogatena turistična izkušnja

Omrežja 5G z izjemno zmogljivo mobilno povezljivostjo omogočajo vključevanje obiskovalcev in nove, personalizirane turistične izkušnje. Tehnologije virtualne (angl. VR, virtual reality), razširjene (angl. AR, augmented reality) in mešane (angl. MR, mixed reality) resničnosti zagotavljajo, da uporabnik vidi, sliši in občuti okolje, kot da bi bil v njem resnično prisoten. Številni pilotski projekti so že potrdili, da so interaktivne turistične izkušnje pot k spoznavanju in odkrivanju sveta v novi realnosti. Z uporabo inovativnih turističnih aplikacij ljudje lahko doživijo avtentične izkušnje oddaljenih ali za obiske zaprtih destinacij, denimo strogo zavarovanih narodnih parkov.


Doživetje kulturne dediščine

5G omogoča izstopajoče izkušnje zgradb in celo dogodkov daljne preteklosti. AR-, VR- in MR-tehnologije lahko oživijo kulturne spomenike in jim vdahnejo novo življenje. Z aplikacijami, povezanimi s 5G, lahko obiskovalci gradov, muzejev ali razvalin potujejo v preteklost in doživijo dediščino, kakor je izgledala nekdaj; pred njihovimi očmi oživijo rimske terme ali viteški turnirji. Nova, petzvezdična doživetja pomenijo doživeti preteklost na avtentičen, butičen, hkrati pa tudi trajnosten način. V naprednem, hitrem omrežju 5G je obiskovalcem prek mobilnih naprav v realnem času dostopna edinstvena vsebina. Čarobnost združevanja digitalnega in fizičnega sveta v eno, obogateno turistično doživetje, je pomembno izhodišče za nov zagon turističnega sektorja.


Opolnomočenje lokalne ponudbe

Hitrejše in zanesljivejše povezave omrežja 5G ne pomenijo samo koristi za potrošnika, ampak so ključnega pomena tudi za lokalna podjetja, povezana s turističnimi tokovi. Inovativni, tehnološko sodobni pristopi k turizmu omogočajo privlačno predstavitev pestrosti lokalne ponudbe turističnega okoliša. Številne storitve na podeželju oz. v manjših skupnostih, ki so običajno odvisne od gotovinskih plačil, se lahko povežejo s podatkovnimi omrežji in ponudijo sodobne oblike plačevanja. Vse to pomembno prispeva k opolnomočenju podeželja in njegovi konkurenčnosti.


Turizem se je od nekdaj prilagajal družbenemu in tehnološkemu razvoju. Turistična industrija je eden največjih ekonomskih sektorjev, ki generira veliko delovnih mest in igra pomembno vlogo v gospodarstvu. Pandemija koronavirusne bolezni ga je prisilila, da poišče inovativne poti za revitalizacijo in se prilagodi novi realnosti. Pri tem ključno vlogo igrajo tehnološko napredna in prilagodljiva omrežja 5G, ki pomagajo preoblikovati turistično industrijo v vrednostno gospodarstvo (angl. value-based economy) z inovacijami, znanjem in ustvarjalnostjo.


(Viri: 5G radar, Digital Catapult, Tourism 4.0, TM Forum, in Tourism Review)


Preberite tudi kakšni so pozitivni vplivi 5G za gospodarstvo in kako postajajo pristanišča vse pametnejša.