5G in okoljevarstvo

S pametnim prometom bo možno emisije zraka znižati do 20 odstotkov.


Skrb za čisto okolje in varovanje narave, spričo izrazitih podnebnih sprememb, postaja del našega vsakdana. Zelene teme so redno na agendah svetovnih voditeljev in ozaveščenost med državljani se krepi. Zato bi veljalo osvetlili okoljevarstvene možnosti, ki jih ponuja tehnologija 5G, saj prinaša številne koristi za bolj kakovostno življenje posameznika in družbe.


Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) vsak deveti Zemljan živi v krajih, kjer kakovost zraka presega varne meje. V nasprotju z nekaterimi prepričanji lahko tehnologija 5G v kombinaciji z internetom stvari (IoT) pomaga pri zmanjševanju onesnaževanja zraka in vode.


Pametna mesta so naša prihodnost

Danes kar 55 % svetovnega prebivalstva živi v mestih. Hitrost priseljevanja v njih je tako velika, da bo do leta 2050 v mestih živelo 70 % vseh ljudi na planetu, mesta pa bodo pokrivala kar 2 % vsega kopnega. V mestnih je poraba energentov visoka, zato bo pametno upravljanje mest ključnega pomena. Pametno mesto bo torej varčno mesto, kjer za dejavnosti porabimo minimalno energije in sredstev, pri tem pa občutno ne zmanjšamo udobja ali varnosti prebivalcev. Celoten koncept temelji na okoljevarstvu, napredni informacijski tehnologiji, čistejši mobilnosti, trajnostni ekonomiji in predvsem izboljšanju kakovosti življenja meščanov. Pametna mesta bodo opremljena z infrastrukturo, ki bo na vsakem koraku zagotavljala podatke o porabi energije, vode, kakovosti zraka ter ravnanja z odpadki. Čisto okolje je tesno povezano z izboljšanjem zdravja občanov, zato ni dileme zakaj vlagati v sodobno infrastrukturo in tehnologijo 5G. Pametna energija in ekonomija, ob hkratnem povečanju izkoristka surovin, predstavljata tudi najbolj otipljive kazalce proti globalnemu segrevanju. Pametno ravnanje z odpadki, pametno upravljanje energije in vode, pametna omrežja in vse do inteligentnih transportnih sistemov, bodo zaradi tehnologije 5G lahko dosegli velik razvoj in napredek.S pametnim prometom do čistega zraka

Promet je največji onesnaževalec zraka. S pomočjo tehnologije 5G, avtonomno upravljanim in pametnim nadzorom prometa, pa bo mogoče te emisije zmanjšati tudi za do 20 %. Pametno upravljanje prometa vključuje integriran sistem senzorjev in radarjev ter analizo pridobljenih podatkov v realnem času. Na tej podlagi lahko pomembno izboljšamo prometne tokove. Številna IT in zagonska podjetja ter lokalne uprave po svetu takšne pametne rešitve že razvijajo in uvajajo. Tehnologija 5G bo igrala ključno vlogo tudi v logistiki, kar bo optimiziralo promet ter še dodatno pripomoglo k večji okoljski vzdržnosti. Znotraj pametnih mest tako rekoč ni področja, kjer 5G ne bi mogel prinesti prodornih, tudi zelenih inovacij.


Pametno upravljanje voda

Eden najpomembnejših, čeprav morda najmanj očiten, doprinos 5G bo pametno upravljanje vodnih virov. Pri pametnem upravljanju voda ne gre le za nadzor nad mestnim vodovodnim omrežjem. Pametno upravljanje vode v realnem času spremlja vse ključne parametre, ki vplivajo na porabo vode v vsakdanjem življenju – od količine vode, ki jo potrebujejo rastline, do vremenskih vplivov in porabe vode v naših domovih. Po podatkih ameriškega kmetijskega ministrstva kmetijstvo porabi približno 80 % vode v ZDA. Ker se pomanjkanje vode povečuje po vsem svetu, je potreba po učinkovitejši porabi v kmetijstvu bistvenega pomena. Zato že obstaja tehnologija za pametno spremljanje vode. Gre za sledenje tako padavinam kot potrebam rastlin po vodi, izpostavljenosti soncu in celo vremenskim napovedim za njihovo točno lokacijo. Doba 5G bo tovrstno tehnologijo naredila še bolj dostopno in učinkovito.


Pametna infrastruktura – srce mest prihodnosti

Pametna tehnologija pomeni ključen preskok v učinkovitosti mesta in posledično v kvaliteti bivanja. Po nekaterih evropskih pa tudi slovenskih mestih že lahko zaznamo nove merilne tehnologije, ki podatke oddajajo preko mobilnega omrežja. V Angliji so z ustreznimi senzorji opremili golobe, ki pomagajo pri spremljanju kakovosti zraka v realnem času. Mnoga evropska mesta na podlagi analiz podatkov v realnem času krmilijo semaforje in tako že danes zmanjšujejo zastoje ob prometnih konicah, s tem znižajo nevarne emisije, uvajajo pa tudi pametna parkirišča itd.Viri: SZO, ITK Informator, Jsis.washington, Forbes


Preberite tudi katera so 3 področja, kjer bo 5G prinesel koristi uporabnikom.