5G in delovna mesta z višjo dodano vrednostjo

Implementacija tehnologije 5G v gospodarstvo bo omogočila izboljšanje konkurenčnosti in delovna mesta z višjo dodano vrednostjo.


Globalizacija je prinesla globoko prepleteno svetovno gospodarstvo. Posamezne družbe ne tekmujejo zgolj s konkurenti iz bližnje okolice, temveč tudi s podjetji z vsega sveta. Prav zato je vlaganje v raziskave in razvoj (R&D) ter implementacija najboljših razpoložljivih tehnologij (BAT) bistvenega pomena za ohranjanje ali večanje deleža na trgu vsakega sodobnega podjetja. Pomemben del razvoja prinaša tudi napredna informacijsko-komunikacijska infrastruktura, ki je ključna za uspešen razvoj gospodarstva ter digitalizacijo posameznih panog in podjetij.5G je zadnja v nizu novih komunikacijskih tehnologij. Je evolucijski naslednik LTE/4G in je hitrejši, varnejši in zanesljivejši. Pomembna prednost, ki jo prinaša 5G, je možnost rezinjenja (slicing) omrežja. Omogoča tudi uvedbo številnih navideznih namenskih (»kampus«) omrežij, kar bo prineslo priložnosti za nadaljnjo digitalizacijo predvsem gospodarstvu. Navidezna namenska oz. »kampus« omrežja med drugim nudijo vzpostavitev virtualnih namenskih omrežij za vertikale, kot so energetika, transport, logistika, industrija, pametna mesta, zdravstvo, zaščita in reševanje (javna varnost) in podobno. Skupaj z internetom stvari (IoT), razširjeno in virtualno resničnostjo ter umetno inteligenco (UI) 5G gospodarstvu omogoča, da obvladuje večje število strojev in analitičnih podatkov, sprejemajo hitre decentralizirane rešitve, ki temeljijo na realnih podatkih in posledično izboljšajo konkurenčnost in dodano vrednost.


5G in industrija 4.0

Omrežje 5G omogoča večjo fleksibilnost, stroškovno optimizacijo strojev, robotov in druge mehanizacije. Z napredno tehnologijo, kamor sodi tudi senzorika, je mogoče zagotavljati še višjo raven kakovosti produktov, predvsem pa tudi napredno personalizacijo naročil, kar je eden od temeljev industrije 4.0. Učinkovitejše delovanje bo tako omogočeno v vseh vejah gospodarstva in tudi v javni upravi.


Za gospodarstvo kot celoto in tudi za posamezne vertikale 5G torej prinaša kopico prednosti in rešitev, zaradi katerih bo delo učinkovitejše in nenazadnje tudi bolj varno.


Preberite tudi kako deluje 5G.